Wij zijn een groep mensen die samenkomt om te genieten van het musiceren in koorverband en om deze passie te delen met de lokale gemeenschap. We streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit die voor ons bereikbaar is door een aangepaste repertoriumkeuze en door het geconcentreerd samen oefenen tijdens dynamische repetities.


Muzikale Werking

We streven ernaar jaarlijks een kerstconcert en een Goede Vrijdag evocatie aan te bieden al dan niet in samenwerking met andere verenigingen. Daarnaast hebben we de ambitie ofwel een aperitiefconcert te geven (op eigen kracht), ofwel een groot werk.  De werkbelasting hiervan bepaalt de moeilijkheidsgraad van andere optredens. We zingen jaarlijks vier concertmissen nl op Kerstdag, Pasen, Pinksteren en op OL Vrouw Hemelvaart. Het initiatief en de muzikale invulling ligt bij de dirigent. De koorleden engageren zich tot deelname aan deze activiteiten.

Het koor verzorgt wekelijks de zondagsmis in Kieldrecht om 9uur en begrafenissen in Kieldrecht of directe omgeving op vrijwillige basis.

Het koor biedt, al dan niet tegen betaling, diensten aan de gemeenschap. Het koor engageert zich daartoe indien er voldoende koorleden kunnen deelnemen. Hiertoe behoren o.a. wekelijkse missen, begrafenissen, huwelijken, herdenkingsmissen, vernissages of andere gelegenheidsoptredens.

Bij samenwerking wordt de voorkeur gegeven aan lokale verenigingen en muziekscholen.


Leden

De koorleden komen in de eerste plaats voor het beleven van de extra dimensie die samen musiceren aanbiedt. Van nieuwe leden wordt verwacht dat dit de eerste ambitie is. Koorleden engageren zich tot het bijwonen van de wekelijkse repetities.

Het bestuur en de koorleden zetten zich samen in om nieuwe leden te werven. Koorleden hoeven geen noten te kunnen lezen, maar moeten wel vlot een opgegeven toon kunnen overnemen en een melodie juist nazingen (toon, ritme, interpretatie). Nieuwe leden worden getest op deze kwaliteiten op een kleine auditie.

Groepswerking

We dragen allen bij tot een ontspannen en warme sfeer tijdens de repetities die iedereen de ruimte biedt vooruitgang te boeken. Als koor ambiëren we, samen met de partners, een hechte groep vrienden te zijn.   Een deel van de partners heeft zich verenigd in “de vijfde partij” en samen met hen organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie, de fietstocht, de barbecue en het teerfeest om deze vriendschappen te versterken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.